Food on the move is a food guide to discovering tastes from countries such as Armenia, Bulgaria, Czechia, France, Georgia, Ireland, Israel, Italy, Mauritius, Portugal, Romania, Spain, Switzerland, Turkey and the United Kingdom. A selection of the best traditional food and drink, specialties of local cuisine, tips for street food and restaurants.

Where to go for St. Martin’s goose in Prague (2023)

Pečená husa se zelím a knedlíkem na svatého Martina je jednou z nejoblíbenějších českých gastronomických tradic. Tady jsou mé tipy na skvělé pražské restaurace, které budou mít pokrmy z husy na menu a to včetně cen, odkazů na web a přímých odkazů na svatomartinské menu (u restaurací, které toto menu zveřejnily).

Read Article
1 2 3 35