Zásady ochrany osobních údajů


Informační portál www.jidlonacestach.cz provozuje Ing. Dan Špaňhel, IČ: 729 93 057 se sídlem Svitákova 2730/12, 155 00 Praha – Stodůlky.

Kontaktní e-mail je info@jidlonacestach.cz.

Pro poskytování mých služeb a provoz webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo kontaktu přes e-mail

Pokud poptáváte mé služby nebo produkty, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, případně informace o poptávané službě/zboží.

Z jakého důvodu?
Kontaktuji vás přes ně pro další domluvu ohledně mých služeb nebo zboží.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu služeb/zboží

Pokud u mne nakoupíte služby nebo zboží, budu pracovat s údaji, které mi při transakci sdělíte. Jsou to zejména fakturační údaje jako je jméno, příjmení, adresa nebo e-mail, IP adresa.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebuji zpracovat, abychom splnil naši smlouvu – dodal vám objednané služby nebo zboží..Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění povinností, které mi plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu budu osobní údaje zpracovávat?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění mé právní povinnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění mé služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste můj zákazník a nezakázal jste mi to při nákupu služeb nebo zboží, použiji vaši e-mailovou adresu pro rozesílku novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat?
10 let od vaší poslední transakce. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo mne kontaktujte na kontaktním e-mailu uvedeném na začátku tohoto dokumentu.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u mne. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem webových stránek. Jsou to:

  • Účetní Mgr. Jitka Vráželová, IČ: 76040313 se sídlem Lesní 2171, 755 01 Vsetín

Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

V mé společnosti nemám menovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V mé společnosti nedochází  rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese uvedené na začátku tohoto dokumentu.

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou nejen sladké koláčky, které na cestách rád jím, ale i textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě mých webových stránek stahují do vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené vaší osobě a vaším zájmům.

Na webových stránkách používám následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují mi například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají mi zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování.

Upozorňuji, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Cookies lze klasifikovat podle doby jejich platnosti na:

  • Dočasné cookies, známé také jako session cookies, které se automaticky odstraní v momentě, kdy uživatel uzavře svůj internetový prohlížeč.
  • Trvalé cookies, neboli persistent cookies, které na uživatelově počítači zůstávají i po zavření prohlížeče. Tyto cookies jsou smazány až po delší době, která závisí na konfiguraci prohlížeče nebo přímo na nastavení dané cookie. Existuje také možnost jejich manuálního odstranění uživatelem.

Používané soubory cookies:

  • Technické cookies, které mají krátkodobou platnost, jsou nezbytné pro zajištění základních funkcí webové stránky, jako je například přihlášení uživatelů a používání různých služeb.
  • Cookies Matomo Analytics, které mají dlouhodobou platnost. Tyto se používají k vytváření anonymních statistik, které poskytují informace o tom, jak návštěvníci webu stránku používají.
  • Cookies Google Analytics, které mají dlouhodobou platnost. Tyto se používají k vytváření anonymních statistik, které poskytují informace o tom, jak návštěvníci webu stránku používají.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mne a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 23. listopadu 2023.