Zásady ochrany osobných údajov

Informačný portál www.jidlonacestach.cz prevádzkuje Ing. Dan Špaňhel, IČ: 729 93 057 so sídlom Svitákova 2730/12, 155 00 Praha – Stodůlky, Česká republika.

Kontaktný e-mail je info@jidlonacestach.cz.

Na poskytovanie mojich služieb a prevádzku webových stránok spracúvam niektoré osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)

I. Spracovanie osobných údajov

A. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára alebo kontaktu cez e-mail

Ak požadujete moje služby alebo produkty, budem pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré mi poskytnete prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára. Sú to: meno, priezvisko, e-mailová adresa, IP adresa, prípadne informácie o požadovanej službe/tovare.

Z akého dôvodu?
Kontaktujem vás cez ne pre ďalšie dohodnutie ohľadom mojich služieb alebo tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – jednanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budem osobné údaje spracovávať?
Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budem spracovávať najdlhšie 10 rokov od našej poslednej komunikácie.

B. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu služieb/tovaru

Ak u mňa nakúpite služby alebo tovar, budem pracovať s údajmi, ktoré mi pri transakcii poskytnete. Sú to najmä fakturačné údaje ako je meno, priezvisko, adresa alebo e-mail, IP adresa.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujem spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám objednané služby alebo tovar. Cez kontaktné údaje s vami budem tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budem ďalej spracovávať pre splnenie povinností, ktoré mi vyplývajú zo zákona (hlavne pre účtovné a daňové účely, prípadne pre vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu budem osobné údaje spracovávať?
Ide o spracovanie na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie mojej právnej povinnosti.

Ako dlho budem osobné údaje spracovávať?
Po dobu plnenia mojej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

C. Newslettery (obchodné oznámenia)

Ak ste sa prihlásili k newsletteru, použijem vašu e-mailovú adresu pre rozesielku noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje mi to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Ako dlho budem osobné údaje spracovávať?
10 rokov od vašej poslednej transakcie. Z rozesielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo ma kontaktujte na kontaktnom e-maile uvedenom na začiatku tohto dokumentu.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše údaje zostanú u mňa. Napriek tomu pre mňa pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k údajom dostanú preto, že mi pomáhajú s chodom webových stránok. Sú to:

  • Účtovníčka Mgr. Jitka Vráželová, IČ: 76040313 so sídlom Lesná 2171, 755 01 Vsetín, Česká republika

Osobné údaje spracúvam iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V mojej spoločnosti nemám menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V mojej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

Ak by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte ma na e-mailovej adrese uvedenej na začiatku tohto dokumentu.

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú nielen sladké koláčiky, ktoré na cestách rád jem, ale aj textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve mojich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zabezpečiť, aby reklamy zobrazované online boli lepšie prispôsobené vašej osobe a vašim záujmom.

Na webových stránkach používam nasledujúce cookies:

  • Nezbytné cookies: sú potrebné k prevádzke webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/statistické cookies: umožňujú mi napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú mi zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu.

Upozorňujem, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu rovnako používať cookies a/nebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Cookies možno klasifikovať podľa doby ich platnosti na:

  • Dočasné cookies, známe tiež ako session cookies, ktoré sa automaticky odstránia v momente, keď používateľ zavrie svoj internetový prehliadač.
  • Trvalé cookies, inak povedané persistent cookies, ktoré na používateľovom počítači zostávajú aj po zavretí prehliadača. Tieto cookies sú zmazané až po dlhšej dobe, ktorá závisí na konfigurácii prehliadača alebo priamo na nastavení danej cookie. Existuje tiež možnosť ich manuálneho odstránenia používateľom.

Používané súbory cookies:

  • Technické cookies, ktoré majú krátkodobú platnosť, sú nevyhnutné pre zabezpečenie základných funkcií webovej stránky, ako je napríklad prihlásenie používateľov a používanie rôznych služieb.
  • Cookies Matomo Analytics, ktoré majú dlhodobú platnosť. Tieto sa používajú na vytváranie anonymných štatistík, ktoré poskytujú informácie o tom, ako návštevníci webu stránku používajú.
  • Cookies Google Analytics, ktoré majú dlhodobú platnosť. Tieto sa používajú na vytváranie anonymných štatistík, ktoré poskytujú informácie o tom, ako návštevníci webu stránku používajú.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení vášho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na mňa a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracúvam, vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po mne v určitých situáciách vymazanie osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzam správne, máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 23. novembra 2023.