Starý trh, Betlehem


Souk, teda tradičný starý trh, sa nachádza v historickom centre Betlehema. Miestni farmári tu predávajú ovocie, zeleninu a ďalší tovar. Je možné nájsť aj niekoľko stánkov s uličným jedlom. Cudzincov tu prakticky nenájdete, preto ide o zaujímavý zážitok.

Starý betlehemský trh
Starý betlehemský trh

Trh začína na konci ulice Al Mdbasseh, blízko kláštora, rôznymi kľukatými uličkami pod kameňovými oblúkmi vedie až na námestie Al Manarah, ktoré susedí s námestím Manger. Ak je to možné, skúste trh navštíviť v ranných hodinách, keď sem prichádzajú farmári z okolitých dedín, ako sú Battir a Artas, aby predali svoje čerstvo zozbierané plodiny.

Starý betlehemský trh
Starý betlehemský trh

Poľnohospodárstvo je dôležitým odvetvím palestínskeho hospodárstva a zohráva významnú úlohu v obžive mnohých Palestínčanov. Spolieha sa na tradičné techniky a postupy. Podnebie a geografické podmienky Palestíny sú pre poľnohospodárstvo vhodné, zimy sú pomerne mierné a letá horúce a suché. Palestínske poľnohospodárstvo však čelí mnohým problémom, najmä obmedzenému prístupu k vode.

Starý betlehemský trh
Starý betlehemský trh

Prístup k vode je v Palestíne veľkým problémom, pretože región má obmedzené prírodné zdroje vody a je vystavený dlhodobému suchu. Dostupnosť vody na zavlažovanie je často obmedzená a mnoho palestínskych farmárov sa pri napĺňaní svojich potrieb zavlažovania spolieha na podzemné zdroje, ako sú studne a pramene. Tie sú však často nadmerne využívané a hrozí ich vyčerpanie.

Starý betlehemský trh
Starý betlehemský trh

Okrem prírodných problémov s dostupnosťou vody ovplyvňuje miestne poľnohospodárstvo aj izraelsko-palestínsky konflikt, keď izraelská vláda kontroluje veľkú časť vodných zdrojov na Západnom brehu Jordánu. Palestínski farmári často musia kupovať vodu od Izraela za vyššiu cenu. To má ďalší negatívny dopad na palestínske poľnohospodárstvo a sťažuje farmárom ich prácu.

Street food na starom betlehemskom trhu
Street food na starom betlehemskom trhu

Betlehem je mestom známym predovšetkým pre svoj náboženský význam, pretože je považovaný za miesto narodenia Ježiša Krista. Skúste ho však spoznať aj z inej stránky a navštíviť tento pôvodný trh. Ochutnajte napríklad skvele ochutené fazule u jedného zo stánkov a skúste vnímať čulý ruch, ktorý na trhu vládne. Spoznáte tak ďalšiu tvár Betlehema.