Starý trh, Betlém


Souk, neboli tradiční starý trh, se nachází v historickém centru Betléma. Místní zemědělci zde prodávají ovoce, zeleninu a další zboží. Je možné najít i několik stánků s pouličním jídlem. Cizince tu prakticky nenajdete, proto se jedná o zajímavý zážitek.

Starý betlémský trh
Starý betlémský trh

Trh začíná na konci ulice Al Mdbasseh, poblíž kláštera, různými klikatými uličkami pod kamennými oblouky vede až na náměstí Al Manarah, které sousedí s náměstím Manger. Pokud je to možné, zkuste trh navštívit v ranních hodinách, kdy na něj přijíždějí farmáři z okolních vesnic, jako jsou Battir a Artas, aby prodali své čerstvě sklizené plodiny.

Starý betlémský trh
Starý betlémský trh

Zemědělství je důležitým odvětvím palestinského hospodářství a hraje významnou roli v obživě mnoha Palestinců. Spoléhá se na tradiční techniky a postupy. Podnebí a geografické podmínky Palestiny jsou pro zemědělství vhodné, zimy jsou poměrně mírné a léta horká a suchá. Palestinské zemědělství se však potýká s řadou problémů, zejména s omezeným přístupem k vodě.

Starý betlémský trh
Starý betlémský trh

Přístup k vodě je v Palestině velkým problémem, protože region má omezené přírodní zdroje vody a je vystaven dlouhodobému suchu. Dostupnost vody pro zavlažování je často omezená a mnoho palestinských zemědělců se při uspokojování svých potřeb zavlažování spoléhá na podzemní zdroje, jako jsou studny a prameny. Ty jsou však často nadměrně využívány a hrozí jejich vyčerpání.

Starý betlémský trh
Starý betlémský trh

Kromě přirozených problémů s dostupností vody je místní zemědělství ovlivněno také izraelsko-palestinským konfliktem, kdy izraelská vláda kontroluje velkou část vodních zdrojů na Západním břehu Jordánu. Palestinští zemědělci často musí nakupovat vodu od Izraele za vyšší cenu. To má další negativní dopad na palestinské zemědělství a ztěžuje zemědělcům jejich činnost.

Street food na starém betlémském trhu
Street food na starém betlémském trhu

Betlém je městem známým především pro svůj náboženský význam, protože je považován za místo narození Ježíše Krista. Zkuste jej však poznat i z jiné stránky a navštívit tento původní trh. Ochutnejte například skvěle ochucené fazole u jednoho ze stánků a zkuste vnímat čilý ruch, který na trhu panuje. Poznáte tak další tvář Betléma.